logo
Søk

Avbestilling

Ved avbestilling må det gis beskjed så snart som mulig, på telefon eller via e-post.
Dersom vi kan bekrefte avbestillingen før varen er sendt fra vårt lager, vil du unngå gebyr for uavhentede pakker.

Uavhentet pakke

Uavhentet pakke Vil bli belastet deg med reel frakt retur + gebyr på kr 300,- ink mva.

Angre på kjøpet

Returnerte varer skal være ubrukt og i originalemballasjen. Angreretten kan ikke benyttes på produkter med begrenset levetid og/eller kapasitet eller som forringes raskt, hvis original forpakning er brutt. Dette gjelder for eksempel batterier, lyskilder, kabler og ledninger, inkludert varmekabler. Kabel og ledning inkludert varmekabler etter kapp (salg i meter) omfattes ikke av angreretten og kan ikke returneres. Bestillingsvarer, som normalt ikke ligger i nettbutikken, kan ikke returneres. Dette gjelder også innenfor angreretten.

Angrerett

Du har 30 dagers ubetinget angrerett, følgelig dekkes IKKE uavhentede postpakker av angreretten.

Som forbruker (privatperson) gir Angrerettloven rett til å angre ditt kjøp uten ekstra kostnad for deg som Kunde. Angreretten forutsetter at du så snart som mulig, senest innen 30 dager, etter mottak av leveransen gir oss beskjed om at du vil benytte angreretten, ved å benytte mottatt angrerettskjema. Angrerettskjema sendes deg på e-post sammen med bekreftelsen på mottatt ordre. Dersom du ikke mottar angrerettskjema utvides denne fristen til 12 måneder. 

Retur utover angreretten

Utover angrerettsperioden, trekkes det fra et returgebyr på 50%. Varer kan returneres så lenge de er ubrukt og fortsatt tilgjengelig for salg i nettbutikken. Vi forbeholder oss retten til å kontrollere varene før retur innrømmes.

Hvordan returnerer du varer til oss

  1. Fyll ut angreskjema som fulgte med ordrebekreftelsen eller i pakken fra oss.
  2. Kontakt oss vedrørende returen og vi sender deg en ferdig utfylt returseddel som skal benyttes
  3. Varen skal emballeres godt så den ikke går i stykker. Varen må være i original forpakning og eventuell forsegling må ikke være brutt.
  4. Returen leveres i butikken der du hentet pakken.
  5. Vi krediterer returnerte varer straks forsendelsen er mottatt og godkjent.

Dersom angreskjema ikke ligger vedlagt med returnerte varer vil ikke returen håndteres før skjema er mottatt. Returneres varer etter angrerettsperioden på 30 dager, trekkes det fra gebyr på 50% av det varen opprinnelig ble kjøpt for. Med mindre noe annet er avtalt skriftlig med en av våre medarbeidere.

Garanti

Milli Heat AS forholder seg til produsentenes og eller importørens garantier. Denne kan variere fra 1 år til 15 år avhengig av type vare. Garantien er gjeldene fra du har mottatt varen fra oss. Fraktutlegg og andre omkostninger i forbindelse med garantireparasjoner og vanlig service dekkes av kunden.

Reklamasjon

Reklamasjonstiden for de aller fleste varene våre er 5 år. Unntak fra dette er eksempelvis lyskilder og andre forbruksvarer.

Følgende dekkes ikke som reklamasjon:

  • Varer med synlige fysiske skader
  • Varer med vannskader
  • Korrusjonsskader på varer som ikke er beregnet for utendørs bruk

For varer med direkte elektrisk tilkobling, må installasjonen beviselig ha vært riktig og lovlig utført av en autorisert elektriker for at reklamasjon skal kunne benyttes. Med "direkte elektrisk tilkobling" menes det å skru ledninger til vare, som f.eks. en dimmer. Tilkobling av f.eks. en panelovn via medfølgende støpsel, regnes ikke som direkte elektrisk tilkobling.

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok produktet. Dersom produktet eller deler av det ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok produktet (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig til salg@elhandel.no 

Dersom det foreligger en mangel ved produktet og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangelsbeføyelser:

A. holde kjøpesummen tilbake etter § 28

B. Velge mellom retting og omlevering i samsvar med §§ 29 og 30

C. Kreve prisavslag etter § 31

D. Kreve heving etter § 32

E. Kreve erstatning etter § 33

Ny vare

Ønsker du ny vare i en reklamasjonssak, må du sende den gamle varen til oss slik at vi kan godkjenne den før vi sender deg en ny vare. Godkjennes ikke reklamasjonen og du ønsker varen returnert, må du selv koste porto for dette.

Erstatning

Dersom en vare det reklameres på ikke lenger er tilgjengelig for salg, vil vi refundere samme beløp som varen opprinnelig ble kjøpt for.