logo
Søk

Definisjon av parter.

Selger er: Milli Heat AS. Strømsveien 161, 1466 Strømmen. salg@elhandel.no Tlf: 23896825 og blir i det følgende benevnt vi eller oss.

Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.

Generelt.

Salgsbetingelsene gjelder for salg av varer og tjenester fra elhandel.no til forbrukere.

Salgsbetingelsene vil sammen med din bestilling og ordrebekreftelse, utgjøre et samlet avtalegrunnlag for kjøpet.

Salgsbetingelsene og annen informasjon på elhandel.no er bare tilgjengelig på norsk.

Kjøp av mindreårige kan ikke gjennomføres uten foresattes godkjenning. Kjøp kan kun gjennomføres av personer over 15 år, kredittkjøp kan kun gjennomføres av personer over 18 år.

Vi leverer kun til Norge, Svalbard, norsk kontinentalsokkel og andre fjerntliggende, norske områder.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.

Du finner disse lovene på https://lovdata.no/.  Forbrukerkjøpsloven

Ved salg til bedrifter gjelder disse betingelsene så langt de passer, imidlertid får bedrifter ikke bedre rettigheter enn hva som fremgår av kjøpsloven.

Forbrukerkjøpsloven og angrerettloven kommer ikke til anvendelse for bedrifter, og e-handelsloven gjelder bare i den utstrekning som fremgår av loven

(særskilte bestemmelser i loven om forbrukerkjøp gjelder ikke for bedrifter).

Priser.

Priser i vår nettbutikk oppgis inkl. mva.

All fakturering baseres på de til enhver tid gjeldende priser på ekspedisjonsdagen. Vi forbeholder oss retten til å endre priser, rabatter, konstruksjoner og mål uten varsel.

Prisene er basert på underleverandørers tilbud og gjeldende tollsatser, avgifter, råvarepriser og valutakurser. Det tas forbehold om rett til justering i tilfelle endring av disse. Milli Heat AS tar forbehold om trykk, skrive og systemfeil og du blir kontaktet om din bestilling må rettes som følge av prisfeil. Dersom det oppstår feil på prismerking grunnet datafeil hos tredjepartsleverandører tar vi forbehold om å kunne levere varen(e) til oppgitt pris. Ved kjøp av varer fra elhandel.no ved leveranser til steder der det ikke skal betales merverdiavgift, vil prisene likevel være inklusive mva, som evt. må refunderes i etterkant. Dersom du ønsker levering til steder uten merverdiavgift må du på forhånd opprette en brukerkonto hos elhandel.no.

Produktbeskrivelser.

Enkelte produkter kan avvike fra bildet, og/eller vises i annen farge/utførelse eller i ett miljø hvor alle elementer ikke medfølger produktet. Enkelte pakkeløsninger kan beskrives som "komplett(e)", vær her oppmerksom på beskrivelsen av innhold i pakkeløsningen, da betegnelsen "komplett" ikke er dekkende under alle forhold og/eller installasjoner.

Feil eller manko.

Feil eller manko ved forsendelser må meldes straks og senest 10 dager etter mottakelsen til salg@elhandel.no eller pr. telefon: 23896825.

Betaling.

Vi tilbyr flere ulike betalingsløsninger. Mest brukt er Klarna, kortbetaling med Visa/Mastercard og Vipps.

Tilbud og prosjektering.

Elhandel.no er en ren nettbutikk og eventuelle tilbud og kampanjer finner du på sidene våre. Kundespesifike tilbud gis kun unntaksvis på store ordre hvor kunden selv har opprettet en handlekurv på forhånd.

Force majeur.

Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Milli Heat AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Opplysningsplikt.

Forskrift om opplysningsplikt ved salg og markedsføring av elektrisk materiell til forbruker.

Elektrisk Installasjonsmateriell skal kun monteres av registrert Installasjonsvirksomhet. Les mer om dette her